Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby

 


Mramor s.r.o.

Sponzor
Zápis z výboru č. 18 / 2011
 
Zápis z výboru č. 18  (Kamenný Mlyn, 18.6. 2011)
  
Prítomní: Martin Strelka, Ladislav Palenčár, Ladislav Virág, Marek Fülle     

1. Výbor schválil predložený rozpočet. Schválený rozpočet je uvedený  prílohe zápisu.
   Výbor do 31.8 2011 schváli podmienky čerpania položky rozpočtu 
   príspevok na realizované lekcie go.

2. Výbor poveril prezidenta do 30.6. pripraviť a predložiť výboru zápis 
   z členskej konferencie.

3. Výbor poveril prezidenta do 30.6. predložiť výboru návrh úprav v zásadách 
   výberu reprezentanta na VSP tak, aby sa do hodnotenia hráča započítavali 
   aj umiestnenia z ME, MS a SP. 


Mailom zaslal 19. 6. 2011 Martin Strelka

© 2001 SAG - Slovenská Asociácia Go
Rastislav Vallo