Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby
Nástroje na hru
Programy - stiahni!


Mramor s.r.o.

Sponzor
SFG 2009 - Zamyslenie


Zamyslenie nad tým čo bolo a ako ďalej

Máme za sebou už 4 ročníky festivalu, a preto mi dovoľte v mene doterajších organizačných výborov zamyslenie nad tým čo bolo a čo by mohlo byť v budúcnosti.

Trocha histórie:

Všetko sa to začalo debatami v roku 2005 a možno aj skôr s Milanom Jadroňom a s Martinom Strelkom počas cestovania na rôzne go turnaje, počas go akcií, ale aj v známom štrkoveckom občerstvovacom zariadení Trefa. Hnacím motorom debát bola nespokojnosť s turnajovým životom na Slovensku. Dlhodobo v turnajovom kalendári absentovalo podujatie, ktoré by bolo dostatočne atraktívne pre väčšinu slovenských aktívnych aj menej aktívnych hráčov Go. A tak vznikla myšlienka založiť tradíciu Slovenského Go festivalu.

Slovenský Go festival dostal do vienka nasledujúci hlavný cieľ:

- byť každoročným veľkým stretnutím slovenskej goistickej komunity, ktorú tvoria:

 • o aktívni hráči,
 • o pasívni hráči,
 • o rodinní príslušníci, priatelia a známi hráčov,
  - postupne sa rozšíriť na výročné veľké stretnutie česko-slovenskej goistickej komunity a stredoeurópskej goistickej komunity.

  Stratégia, ako dosiahnuť uvedený hlavný cieľ bola definovaná nasledovne:

 • - Pestrá ponuka súťaží
 • - Príjemné prírodné prostredie
 • - Bohatá spoločenská časť festivalu
 • - Zaujímavý program aj pre doprovod
 • - Príspevky na náklady niektorým skupinám účastníkov

  Ako sa nám darí napĺňať hlavný cieľ festivalu, z perspektívy doterajších 4 ročníkov?

  Štatistiky o počte účastníkov:

  Štatistika SFGúčastnícihráčidoprovod MSR RengoMSR BleskovkyTurnaj GPS
  1.ročník 2006 46 46 0 0 18 46
  2.ročník 2007 61 57 4 42 27 54
  3.ročník 2008 78 66 12 50 45 64
  4.ročník 2009 95 77 18 48 46 73

  Štatistika SFGúčastníci SRúčastníci ČR účastníci PL
  1.ročník 2006 46 0 0
  2.ročník 2007 57 4 0
  3.ročník 2008 69 7 2
  4.ročník 2009 71 23 1

  Uvedené štatistiky vyzerajú pre nás organizátorov priaznivo. Avšak stále máme pocit, že sme nerozvinuli úplný potenciál tejto akcie. Čo sa týka budovania veľkého stretnutie slovenskej goistickej komunity, tam sme pokročili najďalej, ale stále to ešte nie je v polohe, ktorú by sme chceli dosiahnuť najmä vo vzťahu ku pasívnym hráčom: „Ak mám ísť len na jeden turnaj do roka, tak to bude práve festival!“ Čo sa týka budovania veľkého stretnutia česko-slovenskej goistickej komunity, tam sme ešte len v začiatkoch. O veľkom stretnutí stredoeurópskej goistickej komunity sa zatiaľ vôbec nedá hovoriť.

  Ako ďalej?

  Termíny

  V súčasnosti sú už stanovené dátumy nasledujúcich troch ročníkov (ak nezasiahne vyššia moc):

 • 5. ročník 18. - 20. 6. 2010
 • 6. ročník 17. - 19. 6. 2011
 • 7. ročník 23. - 24. 6. 2012

  Vždy je to piatok, sobota, nedeľa. Do 7. ročníka neuvažujeme s rozšírením festivalu na viac ako 3 dni.

  Miesto konania

  Rekreačné zariadenie Kamenný Mlyn sa v predchádzajúcich ročníkoch osvedčilo ako vhodné miesto pre konanie festivalu. Na druhej strane nechceme, aby naše podujatie v nejakom smere ustrnulo. Preto sme sa rozhodli nájsť ďalšie 2 – 3 vhodné miesta pre konanie festivalu a tie potom v troj – štvorročných cykloch obmieňať. Zatiaľ miesto konania 5. ročníka nie je stanovené – malo by sa tak urobiť niekedy v októbri.

  Program

  Nasledujúce ročníky budú vychádzať z osvedčenej štruktúry súťaží – rengo, bleskovky, hlavný turnaj. Je možné, že časový harmonogram bude modifikovaný tak, aby bol priebeh ešte efektívnejší a účinnejší. Budeme mať určite snahu ďalej rozvinúť doprovodný program – predĺžiť a rozčleniť go míting na dve časti, spestriť a doplniť športový a kultúrny program. Piatkovú opekačku a sobotný nadštandardný raut s bezodným pivom a kofolou by sme chceli zachovať aj do budúcna ako dve ťažiskové akcie večerného programu festivalu.

  Príspevky na náklady účastníkom

  Účastníkov cestujúcich zďaleka, študentov, deti a ich doprovod sa budeme snažiť podporiť zľavami, prípadne aj dotáciami na cestovné a ubytovanie v rámci možností, daných sponzorskými príspevkami.


  Miroslav Šmíd


 • © 2001 SAG - Slovenská Asociácia Go
  Rastislav Vallo