Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby
Nástroje na hru
Programy - stiahni!Finančné internetové noviny
Slovenský festival Go, 9 - 11. júna. 2006

Miroslav Šmíd
v mene organizačného výboru, ktorého ďalšími členmi boli:
Martin Strelka, Milan Jadroň, Ivo Švec

ďakuje všetkým účastníkom akcie:

Slovenský Festival Go (fotoalbum)

ktorého nosné akcie boli:

 • Víkendový turnaj v hre Go zaradený do seriálu GPS
 • Majstrovstvá SR v bleskovom Go
 • Spoločenský večer pre priaznivcov hry Go

  ...za to, že svojou účasťou podporili túto akciu a prispeli tak ku jej zdarnému priebehu. Veríme, že sa účastníci akcie cítili príjemne a že pokiaľ to bude len trochu možné, zúčastnia sa aj 2. ročníka Slovenského festivalu Go 2007.

  Celková účasť 46 slovenských hráčov ma veľmi teší a utvrdzuje ma v tom, že takýto typ akcie má zmysel robiť. Vzhľadom na avizovaný záujem ďalších minimálne desiatich hráčov - ktorí sa však vzhľadom na zdravotné alebo naliehavé pracovné problémy nemohli v danom termíne festivalu zúčastniť - sa mi vidí, že v 2. ročníku je celkom reálna účasť okolo 60 hráčov. Zo strany organizátorov sa pousilujeme pohľadať ďalšie možnosti ako vylepšiť a zatraktívniť túto akciu.

  Zvláštne poďakovanie patrí hlavným sponzorom a sponzorom Slovenského festivalu Go, bez ktorých prispenia by nebolo možné túto akciu zorganizovať. Dúfame, že sponzori festivalu boli s jeho priebehom a s výsledkami spokojní a že mu zachovajú svoju priazeň aj v roku 2007.

  Hlavnými sponzormi Slovenského festivalu Go 2006 boli:

  Mramor, spol. s r.o.
  Slovenská asociácia go
  (štandardné príspevky pre turnaj GPS)
  Valér, s.r.o.
  Profipack
  Promana, s.r.o.

  Sponzormi Slovenského festivalu Go 2006 boli:
  Martin Strelka, Juraj Waczulík, Ivo Švec, Milan Jadroň, Ivan Oravec.

  Ešte raz vďaka!! Dovidenia o rok!!


  Turnaje: Víkendový turnaj a Bleskovky

 • © 2001 SAG - Slovenská Asociácia Go
  Rastislav Vallo