Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby


 

Finančné internetové noviny

Sponzor

Inštrukcie: Prevod formátu SGF do Appletu
Zobrazenie partie upravenej z formátu SGF - pozri text dole.

Inštrukcie "ako na to" pozrite nižšie.Ako na to ?

Táto ukážka je aj v applete hore - sledujte pozorne ťahy i komentár pri prehrávaní, a porovnajte 2 dolné textové záznamy.

 • 0 - V zázname partie nepoužívajte varianty - applet ich nevie reprodukovať. Ak predsa chcete upozorniť na variant v postupnosti pár ťahov, vložte to slovne do komentára tesne za ťah, napríklad takto: {Lepšie bolo Q7}, alebo {Po biely C13, D13, F11, E12 skupina bude zajatá}

 • 1 - odohrajte-zaznamenajte partiu a uložte ju - ak máte hotovú, upravte ju
 • 2 - záznam SGF editujte ako text (cez Poznámkový blok - WordPad, alebo súboru jednoducho premenujte príponu z partia.sgf na partia.txt
 • 3 - oddeľte telo záznamu vlastenej partie - v príklade je to ťah čierneho "Black[qc]". V tomto tele nemusíte odstrániť bodkočiarky ani skracovať Black na B a White na W, ale je to lepšie
 • 4 - všetky komentáre MUSÍTE dať do zložených zátvoriek
 • 5 - texty o partii, mená hráčov, výsledok a podobne ponechajte oddelené v úvode - budú "ručne" spracované v linku na partiu (v zozname partii" a pridané do vstupného komentára

 • 6 - ak sa jedná o handicapovú partiu, alebo "postavenie", všetky (handicapové) kamene odložte takto:
     "Handicap-pozícia" B[dd] B[pp] B[dp] B[pd] - to je 4-handicap
 • 7 - ... a uvedomte si, že v notácii je aj "i" - na gobane nie!
   
  SGF Applet
  
  (;
  GaMe[1]
  SiZe[ 19 ]
  goWriteVersion[1.4o,Unregistered version]
  goWriteeXtension[DefPic=001]
  GameName[Názov turnaja \(komi, a pod\)]
  DaTe[ ]
  PlayerBlack[Cierny]
  PlayerWhite[Biely]
  HAndicap[rovná]
  REsult[biely vyhral o 100 bodov]
  Comment[Ak chcete komentár... ]
  ;Black[qc]
  Comment[Prvý tah - otvára na san-san]
  ;White[pp];Black[qp];White[pc];Black[po]
  ;White[qd];Black[op];White[qb];Black[rc]
  ;White[rd];Black[dp];White[qq];Black[jj]
  Comment[Všimnite si súradnice bodu na stred]
  ;White[rb];Black[pq];White[pr];Black[aa]
  Comment[Tah na \(aa\)]
  ;White[oq];Black[ss]
  Comment[Tah na \(tt\) !]
  ;White[pp];Black[qo];White[sc];Black[pq]
  ;White[ba];Black[rc];White[pp]
  Comment[Koniec partie. Este jeden na (bb). 
  
  Ak je komentár dlhý, použite lomítko / 
  
  ktoré zalomí riadok v applete.]
  ;Black[bb]
  )
  
  
  
  
  <19>
  
  
  "Názov turnaja (komi, výsledok a pod.)"
  
  "čierny:meno"
  "biely:meno"
  
  
  {Ak chcete komentár, tak do "zložených" zátvoriek}
  B[qc]
  {Prvý tah - otvára na san-san}
  W[pp]B[qp]W[pc]B[po]
  W[qd]B[op]W[qb]B[rc]
  W[rd]B[dp]W[qq]B[jj]
  {Všimnite si súradnice bodu na stred}
  W[rb]B[pq]W[pr]B[aa]
  {Tah na (aa) - všimnite si lomítka vľavo !}
  W[oq]B[ss]
  {Tah na (tt) ! - použitie zátvoriek}
  W[pp]B[qo]W[sc]B[pq]
  W[ba]B[rc]W[pp]
  
  {Koniec partie. Este jeden ťah na (bb).
  Ak je komentár dlhý, použite lomítko / 
  ktoré zalomí riadok v applete.}
  
  B[bb]
  

  Teším sa na záznamy !

  V podstate to je jednoduché: oddeľte telo partie a info o partii uveďte osobitne.
     © 2001 SAG - Slovenská Asociácia Go
  Rastislav Vallo