Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby
Nástroje na hru
Programy - stiahni!


Mramor s.r.o.

Sponzor
Výber reprezentantov na VSP
 
Zásady výberu reprezentantov Slovenska 
na významné svetové podujatia (VSP)  


1. Právo účasti má majster Slovenska, ak ešte nebol reprezentantom na VSP.

2. Ak majster Slovenska už bol na VSP, právo účasti na VSP má hráč 
   s najvyšším súčtom bodov za posledné 4 majstrovstvá Slovenska podľa tabuľky, 
   pri rovnosti bodov hráč s najvyšším jednorázovým počtom bodov v tabuľke.

3. Pri účasti na VSP sa hráčovi zruší toľko bodov, koľko je v prvom riadku tabuľky.

4. V prípade zrieknutia sa práva účasti hráča podľa bodov 1. a 2., právo účasti 
   prislúcha hráčom podľa poradia v bodovacej tabuľke. Body sa rušia hráčovi, 
   ktorý prisľúbil účasť posledný.

5. Tieto zásady platia od Majstrovstiev Slovenska v roku 2007.

O zaradení turnaja medzi VSP rozhoduje výbor.
Za vedenie a zverejnenie bodovacej tabuľky zodpovedá výbor. 


Tabuľka výberu reprezentantov na VSP po MSR 2011 2008 2009 2010 2011  Por. Meno  Trieda B U B U B U B U Suma  1 Gubáš Xaver  4D -1 2 4 3 5 4 8 4 16 2 Lisý Pavol ml. 5D -0 1 15 1 15 3 Kráľ Maroš 3D -2 3 -3 4 8 2 12 2 15 4 Waczulík Juraj 1k 10 3 10 5 Jadroň Milan 1k 3.5 5 3 8 6.5 6 Smolárik Peter 2k 6 5 6 7 Poliak Miroslav 2D -4.5 4 2 5 3.5 5 5 6 6 8 Karailiev Peter Petkov 1D 0.5 8 4 7 4.5 9 Strelka Martin 1k 2 7 2 9 4 10 Reindl Martin 3D -3 5 -0 1 6 3 3 11 Jadroň Peter 3D 3 1 3 12 Kostolanský Miroslav 1D 1 6 1 10 2 13 Šmíd Miroslav 1k 5 2 -9.5 8 -4.5
výber reprezentantov na VSP po MSR2009 2006 2007 2008 2009  Por. Meno  Trieda B U B U B U B U Suma  1 Gubáš Xaver  4D 3 1 6 1 -2 2 10 3 17 2 Šmíd Miroslav 1D -1 2 12 2 11 3 Reindl Martin 1D -6 5 15 1 9 4 Jadroň Peter 3D -2 3 10 1 8 5 Kostolanský Miroslav 1D 1 6 5 6 6 6 Kráľ Maroš 1k -4 3 8 4 4 7 Smolárik Peter 2k 4 7 4 8 Karailiev Peter Petkov 2D 2 5 2 7 4 9 Jakubec Stanislav 1k 3 8 3 10 Lisý Pavol ml. 1k 3 6 3 11 Waczulík Juraj 1k 1 8 2 9 3 12 Poliak Miroslav 3D 2 2 4 3 -10 4 6 5 2 13 Jadroň Milan 1D -3 4 3 4 1 10 1 14 Strelka Martin 1k -6 7 -6 výber reprezentantov na VSP pred MSR2010 2007 2008 2009 2010  Por. Meno  Trieda B U B U B U B U Suma  1 Gubáš Xaver  4D 3 1 -1 2 6 3 8 2 Šmíd Miroslav 1k -1 2 8 2 7 3 Jadroň Peter 3D 6 1 6 4 Kostolanský Miroslav 1D 3 6 3 5 Smolárik Peter 1k 2 7 2 6 Jakubec Stanislav 1k 1 8 1 7 Lisý Pavol ml. 3D 1 6 1 8 Poliak Miroslav 2D 1 3 -6 4 4 5 -1 9 Strelka Martin 1k -3 -3 10 Reindl Martin 3D -4 5 -0 1 -4 11 Kráľ Maroš 3D -2 3 -5 4 -7 výber reprezentantov na VSP po MSR2010 2007 2008 2009 2010  Por. Meno  Trieda B U B U B U B U Suma  1 Lisý Pavol ml. 3D 1 6 15 1 16 -15 2 Gubáš Xaver  4D 3 1 -1 2 6 3 8 4 16 3 Šmíd Miroslav 1k -1 2 8 2 2.5 8 9.5 4 Reindl Martin 3D -4 5 -0 1 10 3 6 5 Jadroň Peter 3D 6 1 6 6 Jadroň Milan 1k 5.5 5 5.5 7 Kráľ Maroš 3D -2 3 -5 4 12 2 5 8 Poliak Miroslav 2D 1 3 -6 4 4 5 5.5 5 4.5 9 Kostolanský Miroslav 1D 3 6 3 10 Karailiev Peter Petkov 1D 2.5 8 2.5 11 Smolárik Peter 1k 2 7 2 12 Strelka Martin 1k -3 4 7 1 13 Waczulík Juraj 1k 1 10 1 14 Jakubec Stanislav 1k 1 8 1 výber reprezentantov na VSP pred MSR2011 2008 2009 2010 2011  Por. Meno  Trieda B U B U B U B U Suma  1 Gubáš Xaver  4D -1 2 4 3 5 4 8 2 Jadroň Milan 1k 3.5 5 3.5 3 Kráľ Maroš 3D -2 3 -3 4 8 2 3 4 Reindl Martin 3D -3 5 -0 1 6 3 3 5 Jadroň Peter 3D 3 1 3 6 Strelka Martin 1k 2 7 2 7 Poliak Miroslav 2D -4.5 4 2 5 3.5 5 1 8 Kostolanský Miroslav 1D 1 6 1 9 Karailiev Peter Petkov 1D 0.5 8 0.5 10 Lisý Pavol ml. 3D -0 1 0 11 Šmíd Miroslav 1k 5 2 -9.5 8 -4.5 výber reprezentantov na VSP po MSR2011 2008 2009 2010 2011  Por. Meno  Trieda B U B U B U B U Suma  1 Gubáš Xaver  4D -1 2 4 3 5 4 8 4 16 2 Lisý Pavol ml. 5D -0 1 15 1 15 3 Kráľ Maroš 3D -2 3 -3 4 8 2 12 2 15 4 Waczulík Juraj 1k 10 3 10 5 Jadroň Milan 1k 3.5 5 3 8 6.5 6 Smolárik Peter 2k 6 5 6 7 Poliak Miroslav 2D -4.5 4 2 5 3.5 5 5 6 6 8 Karailiev Peter Petkov 1D 0.5 8 4 7 4.5 9 Strelka Martin 1k 2 7 2 9 4 10 Reindl Martin 3D -3 5 -0 1 6 3 3 11 Jadroň Peter 3D 3 1 3 12 Kostolanský Miroslav 1D 1 6 1 10 2 13 Šmíd Miroslav 1k 5 2 -9.5 8 -4.5
mailom zaslal Miroslav Poliak

© 2001 SAG - Slovenská Asociácia Go
Rastislav Vallo