Go klub Matfyz Bratislava & Go klub Lokomotíva Bratislava

usporiadajú

septembrový turnaj 9x9

27.09.2001


Miesto: Go klub Matfyz
           Ústav Informatiky MFF UK, miestnosť 23
           Bratislava

Začiatok: o 18.00

Podrobnejšie propozície

Turnaj je zaradený do GPB 9x9