Jednodenný turnaj

Košice, 9.6.2001

Por, MenoTrKlBSOSSDOS1.2.3.4.5.DNT
 1  Hynek Michal  13k  GKK  5  12  12  3+  5+  2+  6+  7+  11k
 2  Milián Róbert  13k  KKI  4  13  8  6+  7+  1-  3+  5+  12k
 3  Milián Ján  5k  KKI  3  14  5  1-  4+  5+  2-  8+  
 4  Urbaník Stanislav  4k  GKK  3  8  3  5-  3-  8+  7+  6+  
 5  Králik Slavomír  3k  GKK  2  15  3  4+  1-  3-  8+  2-  
 6  Kráľ Juraj  19k  KKI  2  13  1  2-  8+  7+  1-  4-  
 7  Kráľ Maroš  19k  KKI  1  14  0  8+  2-  6-  4-  1-  20k
 8  Kráľ Jakub  20k  KKI  0  11  0  7-  6-  4-  5-  3-  

Švajčiarsky systém (nasadzovanie prioritne do rozdielu 9 tried),
plný handicap, hrací čas 2x30' BT+PP.


KZL FOREVER
Under the gray star...