Májový turnaj 9x9

Go klub Matfyz, 31.5.2001

Por  Meno Tr. S 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k SDOS SOS
 1   Waczulík Oliver   14k   4   9+   8+   2+   5+   3-   9   13 
2  Šimo-Svrček Peter  12k  4   4+   7+   1-   6+  5+  9 13
 3  Waczulíková Barbora   12k   4   5-   9+   10+   7+   1+   8  10
 4  Hrdina Marián   2D   3   2-   10+   5-   9+   6+   4   10 
5  Strelka Martin  1k 2  3+   6-   4+   1-   2-  7 17
 6   Ivo Švec  2k   2   8+   5+   7-   2-   4-   4  13 
 7   Lisý Pavol ml.  14k   2   10+   2-   6+   3-   8-   3  13
8  Palenčár Ladislav  1k   2   6-   1-   9-   10+   7+  3 10
9  Hrdinová Ľubica  3k   1   1-   3-   8+   4-   10-  2 14
10  Lisý Pavol  10k   1   7-   4-   3-   8-   9+  1 12
KZL FOREVER
Under the gray star...