Jednodenný turnaj

Košice, 24.2.2001

Por.  Meno Tr. Klub S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5. DNT NT
 1   Milián Ján   5k   KKI   5   10   10   8+   4+   7+   2+   6+  4k  
 2   Milián Róbert   13k   KKI   4   14   9   5+   6+   3+   1-   7+  12k 12k
 3   Hynek Michal   14k   Ke   4   12   8   6+   7+   2-   4+   5+  12k 13k
 4   Králik Slavomír   3k   Ke   3   11   2   9+   1-   8+   3-   0+     
 5   Lukáč Martin   13k   Ke   3   10   2   2-   0+   6+   7+   3-     
 6   Ambriško Jozef   15k   Ke   1   16   0   3-   2-   5-   0+   1-  15k !  
   L'huillier Karol   20k   Ke   1   16   0   0+   3-   1-   5-   2-     
 8   Zsigmondy Alexander   10k   Ke   1   9   1   1-   9+   4-   0-   0-     
 9   Palenčár Ladislav   2k   Ke   1   4   0   4-   8-   0+   0-   0-  2k !  

  Turnaj bol zorganizovaný klubom Kirin Ki-in v priestoroch Internetového klubu Draco v Košiciach.
  Propozície: 5 kôl, hrací čas 30 min. BT/PP, 5,5 komi, plný handicap. Turnaj bol zaradený do Grand Prix Košíc 2001.
 
 

KZL FOREVER
Under the gray star...