Slovenský festival Go 12.06.2015 - 14.06.2015


English speakers click here

On-line prenosy partií Slovenského festivalu Go nájdete na KGS pod účtami  SGF2015a a SGF2015b

Zoznam prihlásených účastníkov

PRIHLÁŠKY A POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Pozvánka v PDF formáte 
Registračný formulár v ODS formáte(otvorený formát dokumentu) 
Registračný formulár v XLS formáte (Microsoft Excel)
Vyplnený registračný formulár zašlite na Email: sgf000@gmail.com

Milí Go priatelia!

Dovoľte mi, aby som v mene organizačného výboru srdečne pozval všetkých hráčov Go a ich rodinných príslušníkov a priateľov na 10. ročník podujatia

Slovenský Go festival

Termín:

12 - 14.6.2015

3-dňová akcia! Príchod účastníkov zo vzdialenejších miest - vo štvrtok 11.6.2015

Miesto:

Kamenný mlyn

Rekreačné zariadenie v peknom prírodnom prostredí. Z Bratislavy 25 km po diaľnici D2, exit Lozorno/Zohor. Z Kútov 35 km po diaľnici D2, exit Zohor.

Vlak: Stanica Plavecký Štvrtok, www.kamennymlyn.sk

Go súťaže:

Otvorené majstrovstvá SR v rengo(dvojice)
Majstrovstvá SR zmiešaných párov
Otvorené majstrovstvá v bleskovom Go
Víkendový turnaj GP Slovakia a Gobanliga* ČR

Doplnkový Go program:

Go lekcie, individuálne komentovanie partií
Simultánky, voľné partie

Sprievodný program:

Mini-golfový turnaj, petangový turnaj Pokrový turnaj

Spoločenská časť:

Guláš párty - piatok
Raut pri táboráku - sobota

Ďalší program 
pre doprovod aj pre hráčov:

Bio bazén Borovica
Mini-golf, petang, stolný tenis, futbal, plážový volejbal
Cykloturistika, výlety do okolia

Najväčšia Go akcia na Slovensku! Najvýhodnejšie ceny - pre účastníkov, ktorí sa príhlásia do 15.5.2015. Tešíme sa na stretnutie, Miroslav Šmíd

HARMONOGRAM AKCIE

DeňOdDoProgram
Štvrtok
11.6.2015 
16:00  23:00  Prezentácia účastníkov - Kamenný Mlyn. Bude zriadená grátis kyvadlová doprava zo železničnej stanice Plavecký Štvrtok.
Piatok
12.6.2015 
 8:00 10:30  Prezentácia účastníkov - Kamenný Mlyn. Bude zriadená grátis kyvadlová doprava zo železničnej stanice Plavecký Štvrtok.
  10:45 10:55  Otvorenie Slovenského festivalu Go
  11:00  13:00  MSR v rengo (ľubovoľné dvojice, usporiadateľ zabezpečí každému účastníkovi partnera, ak si ho sám nenájde) - 1. kolo + MSR zmiešaných párov - 1.kolo
  13:00  14:15  Obed
  14:15  16:15  MSR v rengo – 2. kolo + MSR zmiešaných párov - 2.kolo
  16:15  18:15  MSR v rengo – 3. kolo + MSR zmiešaných párov - 3.kolo
  18:15   2:00 Guláš párty
  18:15  19:30  Prezentácia hráčov – turnaj GPS a Gobanliga* ČR
  20:00  22:00  Turnaj GPS a Gobanliga* ČR 1. kolo
Sobota
13.6.2015 
 9:00 11:00  Turnaj GPS a Gobanliga* ČR 2. kolo
  11:00 13:00  Turnaj GPS a Gobanliga* ČR 3. kolo
  13:00 14:15  Obed 
  14:15  16:45  MSR v bleskovom Go
  17:00  19:00  Simultánky, mini-golfový turnaj, petangový turnaj, v prípade väčšej účasti na MSR zmiešaných párov – MSR zmiešaných párov 4. kolo
  19:00  20:00  Go lekcia, vyhodnotenie MSR rengo, zmiešané páry, bleskovky, vyhodnotenie sprievodných turnajov
  20:00   2:00  Raut pri táboráku - pečené prasiatka, štrúdle a iné špeciality, myslí sa aj na vegetariánov. Individuálne komentovanie partií.
  21:00   0:00 Pokrový turnaj
Nedeľa
14.6.2015 
 9:30  11:30  Turnaj GPS a Gobanliga* ČR 4. kolo 
  11:30  13:30  Turnaj GPS a Gobanliga* ČR 5. kolo
  13:30 14:00  Vyhodnotenie turnaja GPS, losovanie špeciálnych cien pre hráčov prítomných na vyhodnotení
  14:00  17:00  Bude zriadená grátis kyvadlová doprava na železničnú stanicu Plavecký Štvrtok.

GO SÚŤAŽE

Otvorené Majstrovstvá SR v rengo (dvojice): Ľubovoľné dvojice, usporiadateľ zabezpečí každému účastníkovi partnera primeranej výkonnostnej triedy, ak si ho sám nenájde. MacMahon, 3 kolá, supergroup 8 dvojíc, rovné partie, 6,5 komi, čas 45’ na jednu dvojicu, 30” bjojomi alebo 30/10 min opakovane. 1. cena 80,- EUR, 2. cena 60,- EUR, 3. cena 40,- EUR, cena za 3 body 20,- EUR.

Majstrovstvá SR zmiešaných párov: viď http://www.sago.sk/blog/329

Otvorené Majstrovstvá SR v bleskovom Go: MacMahon, 5 kôl, supergroup 16 hráčov, rovné partie, 6,5 komi, čas 12’ na hráča a partiu, bez bjojomi. 1. cena 40,- EUR, 2. cena 30,- EUR, 3. cena 20,- EUR, cena za 5 bodov 20,- EUR, cena za 4 body 7,- EUR.

Víkendový turnaj GP Slovakia a Gobanliga* ČR: MacMahon, 5 kôl, rovné partie, 6,5 komi, čas 45’ na hráča a partiu, 30” bjojomi alebo 30/10 min opakovane. 1.cena 80,- EUR, 2. cena 60,- EUR, 3. cena 40,- EUR, 4. cena 25,- EUR, cena za 5 bodov 20,- EUR, cena za 4 body 12,- EUR, cena za najlepšie 1.- 3. kyu 15,- EUR, cena za najlepšie 4.- 6. kyu 15,- EUR, cena za najlepšie 7.- 9. kyu 15,- EUR, cena za najlepšie dvojciferné kyu 15,- EUR.

DOPLNKOVÝ GO PROGRAM

Go lekcie: Pozvaní silní hráči budú komentovať partie účastníkov festivalu. 
Simultánky: Účastníci festivalu si budú môcť zmerať sily v handicapových partiách proti silným hráčom. 
Priateľský zápas Slovensko – Česko: Hráči rôznych výkonnostných tried si zmerajú sily v neľútostnom derby pri príležitosti 40 rokov organizovaného Go na Slovensku. 
Individuálne komentovanie: Hráči budú mať možnosť dať si komentovať svoje partie silnými hráčmi. 
Voľné partie: Hráči budú mať k dispozícii hracie súpravy aj s hodinami na voľné partie.

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Mini-golfový turnaj: Uskutoční sa turnaj pre hráčov a sprievod. Štartovné zdarma. 
Ceny pre víťazov – prekvapenie! 
Petangový turnaj: Uskutoční sa turnaj pre hráčov a sprievod. Štartovné zdarma.
Ceny pre víťazov – prekvapenie! 
Pokrový turnaj: V sobotu večer sa uskutoční turnaj v pokri – štartovné už od 5,00 EUR.

SPOLOČENSKÁ ČASŤ

Guláš párty - piatok: Posedenie pri výbornom guláši v priestoroch reštaurácie a na terase s obsluhou až do 2:00 hod. Zakúpenie večere (6,- EUR = dve porcie gulášu) nie je povinné. 
Raut pri táboráku - sobota: Posedenie v priestoroch reštaurácie, na terase a pri táboráku s obsluhou až do 2:00 hod. Švédske stoly s pečenými prasiatkami, štrúdlami a inými špecialitami, myslí sa aj na vegetariánov, bezodná kofola. Zakúpenie prístupu ku švédskym stolom (14,00 EUR) nie je povinné.

TIPY NA INDIVIDUÁLNY PROGRAM

Bio bazén Borovica: Atraktívny bazén s prírodným vyhrievaním a čistením vody, vstupné pre ubytovaných hostí 4,-EUR / deň. Bazén je otvorený od 10:00 do 20:00 hod. 
Mini-golf: K dispozícii bude mini-golf v cene 1,70 EUR za každú začatú hodinu. Účastníkom festivalu doporučujeme účasť na turnaji v mini-golfe, kde je štartovné zdarma.
Petang, stolný tenis, futbal, plážový volejbal: Budú k dispozícii petangové súpravy, súpravy pre stolný tenis, trávnik pre futbal a volejbalové ihrisko – všetko grátis. 
Cykloturistika: Rekreačné stredisko Kamenný Mlyn leží neďaleko cykloturistickej trasy, ktorá vedie do Devína, na opačnú stranu až na Moravu.
Výlety do okolia: Pre sprievod doporučujeme pekný výlet na Plavecký Hrad.

ŠTARTOVNÉ

ŠTARTOVNÉ NA TURNAJ GPS 
Turnaj GPS, dospelí, prihlásení do 15.5.2015 12,- EUR 
Turnaj GPS, študenti do 26 r., prihlásení do 15.5.2015 5,- EUR 
Turnaj GPS, deti do 15 r., prihlásení do 15.5.2015 3,- EUR

ZĽAVY A PRIRÁŽKY – ŠTARTOVNÉ NA TURNAJ GPS 
Členovia SAG alebo ČAGO zľava 20% 
Prihlásený v čase 16.5.2015 – 11.6.2015 prirážka 3,- EUR

ŠTARTOVNÉ – MSR V RENGO A V BLESKOVOM GO 
MSR v rengo, účastníci turnaja GPS 0,- EUR 
MSR v rengo, na jedného hráča 4,- EUR 
MSR v bleskovej hre GO, účastníci turnaja GPS 0,- EUR 
MSR v bleskovej hre GO 4,- EUR

PRÍSPEVKY NA UBYTOVANIE A CESTOVNÉ

Podmienkou všetkých zliav je účasť na MSR v rengo a na turnaji GPS a minimálna trieda 19. kyu. Cestujúci zďaleka je osoba, ktorej trvalé bydlisko je vzdialené od Kamenného Mlyna viac ako 200 km.

Žiaci a študenti do 26 r. (SR), cestujúci zďaleka: Príspevok na ubytovanie 12,00 EUR x 3 noci.
Žiaci a študenti do 26 r. (SR): Príspevok na ubytovanie 12,00 EUR x 2 noci.
Cestujúci zďaleka (SR) - zľava na ubytovanie 8,00 EUR x 3 noci.
Cestujúci zďaleka (ČR) - zľava na ubytovanie vo štvrtok 8,00 EUR.
Cestujúci zďaleka (SR) - príspevok na cestovné vo výške 15,- EUR.
Cestujúci zďaleka (ČR) - príspevok na cestovné vo výške 5,- EUR.

UBYTOVANIE - VIĎ AJ PRÍSPEVKY NA UBYTOVANIE

3-posteľová izba, stredný štandard 12,00 EUR na osobu a noc 
3-posteľová izba, vyšší štandard 13,50 EUR na osobu a noc 
4-posteľový bungalov 15,00 EUR na osobu a noc 
2-posteľová izba, stredný štandard 15,00 EUR na osobu a noc 
2-posteľová izba, vyšší štandard 17,50 EUR na osobu a noc 
2-posteľová izba, najvyšší štandard 22,50 EUR na osobu a noc 
1-posteľová izba, najvyšší štandard 45,00 EUR na osobu a noc

LACNÉ UBYTOVANIE – BEZ ĎALŠÍCH ZLIAV 
Karavan (vlastný) 17,00 EUR za karavan a noc 
Stan (vlastný) 10,00 EUR za stan a noc 
V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania vo výške 0,50 EUR na osobu a noc. Túto daň platia len osoby staršie ako 18 rokov. Poplatok za psa je 5,- EUR/noc. Najneskorší možný termín rezervácie ubytovania okrem stanovania vo vlastnom karavane alebo stane - 7.6.2015!

STRAVOVANIE A OBČERSTVENIE

INDIVIDUÁLNE STRAVOVANIE A OBČERSTVENIE 
Na Kamennom Mlyne je reštaurácia s pestrou ponukou jedál a la card. 
SPOLOČNÉ JEDLÁ 
V rámci akcie organizujeme nasledovné spoločné jedlá: 
piatok obed – vrátane minerálky 6,00 EUR, piatok večera – guláš párty 6,00 EUR, 
sobota obed – vrátane minerálky 6,00 EUR, sobota večera – NADŠTANDARDNÝ RAUT – pečené prasiatka, štrúdle a ďalšie špeciality, bezodná grátis kofola; myslí sa aj na vegetariánov). 14,00 EUR Na spoločné obedy a večere sa môžu prihlásiť hráči aj sprievodné osoby. Deti do 15 rokov majú zľavu na sobotný raut 30%. Všetky jedlá budú pripravené aj vo vegetariánskej variante. Záujem o vegetariánske jedlo je možné vyznačiť v prihláške. V piatok a v sobotu večer čapované pivo a ďalšie občerstvenie až do 2:00 hod. V sobotu večer pokrový turnaj a táborák.

SPONZORI

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Tengen sponzori festivalu: Nadačný fond Telekom pri Nadácií Pontis, Promana, s r.o. (Miroslav Šmíd), SAG 
Hviezdni sponzori festivalu: Mramor, s.r.o (Xaver Gubáš), Martin Strelka 
Sponzori festivalu: Milan Jadroň, Vladimír Laššák, Ivo Švec, Lukáš Vyletel, Juraj Waczulík.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Miroslav Šmíd, Martin Strelka, Eleonóra Šmídová, Alexandra Baroková, Katarína Šmídová. 
Poradca: Milan Jadroň

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV KU DŇU 24.5.2015

1 Pavol Lisy SK 1 Pro
2 Lukáš Podpěra CZ 6 Dan
3 Jan Šimara CZ 6 Dan
4 Dominik Bővíz HU 4 Dan
5 Petr Cipra CZ 3 Dan
6 Xaver Gubáš SK 3 Dan
7 Ondrej Kachyna CZ 2 Dan
8 Miroslav Poliak SK 1 Dan
9 Bulcsu Fajszi HU 1 kyu
10 Jana Hricová CZ 1 kyu
11 Milan Jadroň SK 1 kyu
12 Peter Smolarik SK 1 kyu
13 Miroslav Šmíd SK 1 kyu
14 Miroslav Kostolanský SK 2 kyu
15 Martin Strelka SK 2 kyu
16 Juraj Waczulík SK 2 kyu
17 Virág Ladislav SK 3 kyu
18 Ivo Švec SK 3 kyu
19 Adriana Tomšů CZ 3 kyu
20 Dušan Janský CZ 4 kyu
21 Adrián Lacko SK 4 kyu
22 Barbora Waczulíková SK 4 kyu
23 Slavomír Králik SK 5 kyu
24 Kurt Paar AT 5 kyu
25 Michal Nemčok CZ 6 kyu
26 Jiří Tobiáš CZ 6 kyu
27 Vojtěch Váša CZ 6 kyu
28 Oliver Waczulík SK 6 kyu
29 László Bővíz HU 7 kyu
30 Ondřej Jurásek CZ 7 kyu
31 Dita Vášová CZ 7 kyu
32 Alexandra Baroková SK 8 kyu
33 Juraj Ďurík SK 8 kyu
34 Petr Kratochvíl CZ 8 kyu
35 Miloš Podpěra CZ 8 kyu
36 Stanislav Urbaník SK 8 kyu
37 Zuzana Králiková SK 9 kyu
38 Terka Salajková CZ 9 kyu
39 Ondřej Melkes CZ 10 kyu
40 Oto Smolarik SK 10 kyu
41 Petr Cafourek CZ 13 kyu
42 Ondrej Králik SK 13 kyu
43 Marek Smolarik SK 13 kyu
44 Ivan Barok SK 16 kyu
45 Katarina Smoláriková SK 16 kyu
46 Viera Smoláriková SK 17 kyu
47 Alžbeta Strelková SK 18 kyu
48 Katarína Šmídová SK 19 kyu
49 Karin Hošová SK 20 kyu
50 Dikejová Petra SK 20 kyu
51 Bulcsu Fajszi HU    
52 Oliver Kopecký SK    
53 Jana Kostolanská SK    
54 Eleonóra Šmídová SK    

História:

Komentáre:

Technicke detaily k festivalu aj vseobecne ku stranke: -pokerový, nie pokrový -text (okrem odkazov) nema co byt farebny -internetove odkazy zvyknu byt modre xxx.sk -preco je festival v menu a MSR nie? -organizatori (okrem festivalu) by mohli preferovat registraciu tu v komentaroch namiesto mailov -po prihlaseni na sago.sk by to malo dat predchadzajucu stranku a nie koren
20.03.2015 napísal: Peter Smolarik
Peto, co sa tyka odkazov, je kopec stranok, ktore nemaju modre odkazy, popozeraj po webe a najdes kopec takych stranok ;-) Co sa tyka registracie na festival, Mirovi lepsie vyhovuje ten jeho excel, je to jeho zabehnuty system. Odkaz na festival v menu je na poziadavku Mira Smida, za MSR si to nikdy organizator nevyziadal, mna to nejak nenapadlo.
23.03.2015 napísal: Lukas Vyletel
-vsak som napisal ze okrem festivalu -tak ziadam o pridanie MSR -novy riadok v komentari sa po odoslani zmeni na medzeru
25.03.2015 napísal: Peter Smolarik


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.