MSR Študentov 27.10.2023 - 29.10.2023


MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V HRE

GO PRE ŠTUDENTOV STREDNÝCH

A VYSOKÝCH ŠKÔL 2023

 

Miesto konania: Priehradná 739, 055 61 Jaklovce

Termín: 27.10. – 29.10.2023

Štartovné: 5€

Systém: Fischerov čas 40 ́ + 20 ́ ́ ťah

Registrácia: +421 948 290 007, bdovcik@gmail.com

Program:
27.10.2023
19:00 1. Kolo

28.10.2023
9:00 2. Kolo
12:00 Obed / Prechádzka po okolí
14:00 3. Kolo
17:00 4. Kolo
19:30 Večera, hry a zábava

29.10.2023
9:00 5. Kolo
12:00 Obed
13:00 Vyhodnotenie

Prípadné zmeny programu podľa potreby sú možné.

Doprava:
Autom do Jakloviec zabočiť okolo pumpy prejsť popri Pytliakovej krčme a pokračovať ďalej po ceste hore do kopca, do chatovej oblasti. Po veľkom stúpaní zabočiť doľava pri značke Chata Ružín.

Vlakom do Margecian, kde po dohode budete vyzdvihnutý, prípadne pešo cez lávku (cca. 20-30 min).

Ubytovanie a strava zabezpečené bezplatne !!

Hlavný kuchár: Slavo Králik

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.