1. internetový turnaj 9x9 10.09.2022 - 10.09.2022


Go klub Košice

Vás pozýva na

1. internetový turnaj 9x9

 

Miesto konania: KGS – Slovenská koliba, OGS., na doske.

Hrací systém: Hráči budú podľa výkonnosti rozdelení do maximálne šesťčlenných skupín. V každej skupine sa hrá systémom každý s každým.
Rovné partie, komi 6,5, čas 7’ na hráča a partiu bez bjojomi, japonské pravidlá
Farbu kaneňov si vyberá hráč ktorý prijal výzvu, hráči sa na farbe kameňov môžu dohodnúť.

Program: prihlásenie do 12:00 v deň konania turnaja na priloženej linke

1. kolo 19:00
2. kolo 19:30
3. kolo 20:00
4. kolo 20:30
5. kolo 21:00

Štartovné: 0,- EUR

Ceny: hracia súprava 9x9 pre najúspešnejšieho hráča v každej skupine turnaja.

Prihlášky, výsledky: zapísaním do súboru na linke na stránke SAGo

Toto je jeden zo série septembrových turnajov. Dátumy všetkých turnajov:

1. 10. septembra.
2. 14. septembra.
3. 18. septembra.
4. 24. septembra.
5. 28. septembra.

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.