Letné sústredenie go, 13x13, páry, rengo GPS - Ďaleký východ 29.08.2022 - 04.09.2022


Go klub Košice

usporiada 

Letné sústredenie školy Go

29. 8. - 1. 9 2022

MSR párov 2022 a Rengo

1. 9. - 2. 9 2022

MSR 13 x 13 2022

2. 9. 2022

4. Letný Turnaj Go na Ďalekom Východe 

2. 9. - 4. 9 2022

zaradený do GPS

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2022 – 20 000 €

 

Miesto konania: Rekreačné zariadenie Zelený Breh – Sigord – Kokošovce. Tel.: 051/779 85 080, +421 903 642 012. Od Prešova je RZ vzdialené 12 km. 100 m od zariadenia je prírodné kúpalisko Sigord. Vedľa v hoteli je bazén.

 

Sústredenie: Pre hráčov školy go, pre hráčov do 20 rokov a pre 2 cif. kyu
Termín: 29.8. – 1.9.2022
Poplatok: 10 € dospelí, 7 € deti a juniori do 20 rokov
Lektori: Boris Dovčík, Zuzana Králiková

 

MSR páry a Rengo
MSR pre páry s občianstvom SR, rengo - otvorené
Termín: 1.9. – 2.9.2022
Štartovné: 8 € pár / 6 € študenti, pri kombinácii 7 €
pre hráčov s 2 cif. kyu – 50 % zľava
Čas 2 x 45´bez byoyomi, rovné partie, 6,5 komi

 

MSR 13x13: Otvorené, čas 2 x 25’, bez byoyomi, rovné partie, komi 8,5.
Termín: 2.9.2022
Štartovné: 5 € / 4 € študenti, 2 cif. kyu zľava 50 %
Čas 2 x 45´bez byoyomi, rovné partie, 6,5 komi

 

GPS 19x19: 5 kôl, systém MacMahon RH -4, čas 2 x 50’ + 15’’ na ťah (alebo 2 x 60´ + byoyomi 3 x 30’’ podľa hodín mimo TOP skupiny), komi 6 bodov. Povolená remíza.
Štartovné:
GPS 19x19 / so zapl. členským 2022 13 € / 10 €
študenti, dôchodcovia, ženy, hráči s ratingom ≥ 2100 10 € / 8 €
juniori U12, U16, U20 hrajúci na MSR 2022, MEJ 2022 5 €
30 - 20 kyu, 4 € / 3 €
najstarší hráč a hráč, ktorý pricestoval z najväčšej diaľky 0 €
Bleskový maratón 19 x 19 0 €

Ceny:
MSR páry 3 medaily
1. – 3. miesto 30 €, 20 €, 10 €

Rengo 3 ceny
1. – 3. miesto 50 %, 30 %, 20 % štartovného

MSR 13x13 3 medaily
1. – 3. miesto 25 €, 15 €, 10 €

GPS 19x19 finančné, 3 plakety, vecné ceny
1. – 3. miesto 80 €, 50 €, 30 €
5 bodov / 4 body 20 € / 15 €

Bleskový maratón vecné 9 ks

 

Prihlášky: Záväzné ubytovanie do 30.6.2022
škola go, Páry, 13x13 a GPS turnaj +421 917 626 444, kralikslavomir@gmail.com

 

Ubytovanie: v 2, 3 a 4 posteľových izbách
Ceny ubytovania: 23,50 €/noc/osoba plná penzia, servírovaná strava
19,50 € - deti do 16 rokov / detské porcie

WIFI k dispozícii – nie veľmi rýchle, ale funguje

Sponzor: Slovenská Asociácia Go, Go klub Košice

Príspevky:
70 € pre účastníkov MSRJ U16, U20 na sústredenie
60 € pre účastníkov MSRJ U12 na sústredenie
50 € pre slovenských juniorov, členov SAG na sústredenie
40 € pre žiakov školy go na sústredenie
60 € / 50 € pre doprovod k U12 podľa príspevku pre dieťa
19,50 / 23,50 na páry/rengo pre účastníkov sústredenia
15 € na páry/rengo pre ostatných členov SAG

Príspevky sú podmienené úhradou členského do SAG do 31.1.2022, pri neskoršej úhrade sú krátené o 20%

Program:
Pondelok 29.8.2022
10.00 – 14.00 Prezentácia, ubytovanie, voľno
12.30 – 14.00 obed
16.00 – 17.30 1. lekcia go
18.00 – 19.00 večera
19.00 – 20.00 2. lekcia go

Utorok 30.8.2022
08.00 – 09.00 raňajky
09.00 – 10.30 3. lekcia go
10.30 – 11.50 spoločný program
12.00 – 13.00 obed
13.20 – 14.50 4. lekcia go
15.00 – 18.00 spoločný program
18.00 – 19.00 večera
19.00 – 20.00 5. lekcia go

Streda 31.8. 2022
08.00 – 09.00 raňajky
09.00 – 09.45 6. lekcia go
09.50 – 12.00 spoločný program
12.00 – 13.00 obed
13.20 – 14.50 7. lekcia go
15.00 – 18.00 spoločný program
18.00 – 19.00 večera
19.00 – 20.30 8. lekcia go

Štvrtok 1. 9. 2022
08.00 – 09.00 raňajky
09.15 – 12.00 sústredenie - záver
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 13.45 prezentácia páry / rengo
14.00 – 17.30 1. kolo – 2. kolo MSR páry / rengo
18.00 – 19.00 večera
19.00 – 20.30 3. kolo MSR páry / rengo

Piatok 2. 9. 2022
08.00 – 09.00 raňajky
09.00 – 12.00 4. kolo – (5. kolo) MSR páry / rengo
12.00 – 13.00 obed
08.00 – 12.45 registrácia 13x13
13.00 – 18.00 1. kolo – 5. kolo MSR 13 x 13
18.00 vyhlásenie výsledkov 13 x 13
13.00 – 18.00 registrácia GPS
18.00 – 19.00 večera
19.00 1. kolo GPS

Sobota 2. 9. 2022
08.00 – 09.00 raňajky
09.00 – voľný program
15.30 – 18.15 2. kolo GPS
18.00 – 19.00 večera
19.00 3. kolo GPS
21.30 Texas holdem poker

Nedeľa 3. 9. 2022
08.00 – 09.00 raňajky
09.00 – 11.45 4. kolo GPS
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 15.45 5. kolo GPS
cca 16.00 – vyhlásenie výsledkov

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.