Majstrovstvá SR žien 27.11.2020 - 29.11.2020


MSR žien online

Termín: 27.-29.11.2020

Miesto: online, na KGS

Pravidlá: japonské pravidlá, základný čas 45 minút, byoyomi 3x30, rovné partie, komi 6,5 boda

Prihlášky: na mail ssmolarikova@gmail.com pošlite:

 1. Celé meno,
 2. Meno na KGS účte,
 3. Mailová adresa, 
 4. Telefonický kontakt (v prípade, že nesúhlasíte s jeho zdieľaním s ostatnými hráčkami, prosím, napíšte mi to).

Prihlášky posielajte najneskôr do 20.11.2020, vrátane.

 

Harmonogram:

27.11. Piatok 

17:00     Zverejnenie losovania k 1.kolu a začiatok spoločného hovoru

17:30     Začiatok 1.kola 

20:45     Ukončenie zaznamenávania výsledkov z 1. kola 

21:00     Zverejnenie losovania k 2.kolu 

28.11. Sobota

09:30     Začiatok 2. kola

17:00     Ukončenie zaznamenávania výsledkov 2.kola

17:15     Zverejnenie losovania k 3.kolu

17:30     Začiatok 3.kola

20:45     Ukončenie zaznamenávania výsledkov z 3. kola

21:00     Zverejnenie losovania k 4.kolu

29.11. Nedeľa

09:30     Začiatok 4. kola 

17:00     Ukončenie zaznamenávania výsledkov 4.kola

17:15     Zverejnenie losovania k 5.kolu

17:30     Začiatok 5.kola

20:45     Ukončenie zaznamenávania výsledkov z 5. kola 

21:00     Zverejnenie výsledkov turnaja

Informácie k organizácii:

 • Turnaj začne spoločným online hovorom, na ktorý sa bude dať pripojiť prostredníctvom linku, ktorý zašlem spolu s linkom na zdieľaný dokument pred turnajom na vaše mailové adresy. Počas hovoru si zodpovieme prípadné otázky ohľadne organizácie. 
 • Zverejňovanie losovania a zapisovanie výsledkov bude prebiehať prostredníctvom zdieľaného dokumentu. Výsledok zapíše víťazka do dokumentu do stanoveného času podľa harmonogramu.
 • V prípade nejasností môžete kedykoľvek zavolať mne (Soňa Lisá – 0950 667 162), prípadne počas partií Palimu, ktorý mi bude s organizáciou pomáhať a zároveň bude mať na starosti losovanie (Pavol Lisý - 0903 068 404).
 • Hráčka s čiernymi kameňmi (prípadne dohodou) vytvorí výzvu.
 • V prípade nemožnosti odohrať niektorú z partií v stanovenom čase sa môžu hráčky medzi sebou dohodnúť na inom čase, no čas zaznamenania výsledku partie je záväzný. 
 • Ak máte nejaké otázky, neváhajte ma kontaktovať.

 

Hrací systém podľa počtu účastníčok:
(predpokladaný počet účastníčok je 7 a viac)

3-4 účastníčky – každá s každou (3 kolá)

5-6 účastníčok – každá s každou (5 kôl)
* Pravidlá pri zacyklení troch hráčok: dve zacyklené s najnižším ratingom hrajú semifinále a zacyklená s najvyšším ratingom hrá finále s víťazkou semifinále (+2 kolá), čas na partiu týchto hier bude 15 minút rýchla smrť

7 a viac účastníčok – švajčiarsky systém (5 kôl)
* Každá hráčka začne s rovnakým macmahonom, v prvých dvoch kolách nasadenie losovania spôsobom „cut and slide“ - napr. pri 8 účastníčkach hrá v prvom kole prvá s najvyšším ratingom s piatou, druhá so šiestou, atď. a v druhom kole výherkyne z prvého kola sú zoradené podľa ratingu a nasadené rovnakým spôsobom, ostatné hráčky náhodne.
* Pomocné kritériá: macmahon, SOS, SODOS, vzájomná výhra, rating.

 

Ceny: 

 • medaily pre prvé tri umiestnené hráčky,
 • reprezentačné tričko s prvkami Slovenska pre prvých 5 umiestnených hráčok,

Majsterka žien bude mať právo zúčastniť sa s podporou SAG na zahraničných majstrovstvách žien (európskych a svetových) a iných podujatiach organizovaných pre hráčky Go, ktorých prihláška bude uzatvorená skôr, ako sa odohrajú MSR žien 2021 (predpokladaný termín je jeseň 2021). 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.