Derbián 2020 3. ročník 01.08.2020 - 30.09.2020


Slovenská asociácia go v spolupráci s Go klubom Taogo a Go klubom Tengen poriada každý utorok v mesiaci august a september, konkrétne 11.8., 18.8., 25.8., 8.9., 22.9 a 30.9. v Derby Pube, Nobelovo námestie 1, Nad Billou, 85101 Bratislava (https://www.derbypub.sk/ ) bleskové turnaje na malej doske 9x9 a veľkej doske 19x19. Turnaje sú určené všetkým záujemcom, hlavne zatiaľ neaktívnym a začiatočníkom.

Hrací systém: v skupinách každý s každým, plný handicap, japonské pravidlá

Miesto a čas: každý utorok od 17:00 do 20:00 v v Derby Pube

Organizátori: SAG

kontakty: Miroslav Poliak 0903200136, mirogo.poliak@gmail.com

Július Masarovič: 0905253978, taogo@taojoga.sk

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.