Internetové Majstrovstvá Slovenska v Go 10.06.2020 - 31.08.2020


Slovenská asociácia go

si Vás a Vašich priateľov dovoľujú pozvať na

internetové Majstrovstvá Slovenska

 

súťaž prebehne v zmysle pravidiel internetového go schválených výborom SAG 11. mája 2019. Riadením súťaže výbor poveril Martina Strelku.

Termín registrácie do súťaže je 1. jún 2020.

V prípade záujmu o účasť na turnaji viacerých členov toho istého klubu, očakáva sa aj nejaká forma vnútroklubovej kvalifikácie na turnaj.

Po uzávierke registrácie riaditeľ súťaže v zmysle pravidiel súťaže zverejní na webe SAG losovanie a jednotlivé hracie kolá.

Prosíme po registrácií o následné zaslanie doluuvedeného prehlásenia na emailovú adresu imsr2019@sago.sk

Text prehlásenia:
Registráciou sa zaväzujem dodržiavať pravidlá hry v zmysle článku 4 pravidiel internetového MSR v zápasoch internetového MSR a nepoužijem žiadnu počítačovú ani inú vonkajšiu asistenciu. Ďalej sa zaväzujem rešpektovať rozhodnutia Odvolacej komisie internetového MSR.

 

Pavúk súťaže

1. kolo2. kolo3. kolo
1A Matúš Truchan (Č) 2A Martin Strelka (B) 3A Maroš Kráľ (B)
Juraj Hedvig (B) Juraj Hedvig (Č) Martin Strelka (Č)
1B Janka Králiková (Č) 2B Martin Lukáč (B) 3B Martin Lukáč (Č)
Miki Truchan (B) Boris Dovčík (Č) Slavomír Králik (B)
1C Lujza Hedwigová (Č) 2C Zuzka Králiková (B) 3C Michal Králik (B)
Riško Truchan (B) Slavomír Králik (Č) Miroslav Poliak (Č)
1D Renáta Truchanová (Č) 2D Miroslav Poliak (B) 3D Peter Smolárik (Č)
Juraj Ďurík (B) Riško Truchan (Č) Ondrej Králik (B)
1E Miki Truchan (Č) 2E Peter Smolárik (B) 3PA Miki Truchan (Č)
Boris Dovčík (B) Juraj Ďurík (Č) Juraj Hedvig (B)
1P Matúš Truchan (Č) 2F Laco Palenčár (Č) 3PB Renáta Truchanová (B)
Janka Králiková (B) Ondrej Králik (B) Boris Dovčík (B)
  2PA Miki Truchan (Č) 3PC Zuzka Králiková (Č)
Janka Králiková (Č) Riško Truchan (B)
  2PB Lujza Hedvigová (Č) 3PD Juraj Ďurík (B)
Renáta Truchanová (B) Laco Palenčár (Č)
 

 

4. kolo5. kolo6. kolo
4A Maroš Kráľ (Č) 5A Maroš Kráľ (B) 6PA Michal Králik (B)
Martin Lukáč (B) Michal Králik (Č) Peter Smolárik (Č)
4B Michal Králik (Č) 5PA Boris Dovčík (B) 6PB Ondrej Králik (Č)
Peter Smolárik (Č) Peter Smolárik (Č) Miroslav Poliak (B)
4PA Boris Dovčík (Č) 5PB Slavomír Králik (Č)  
Martin Strelka (B) Ondrej Králik (B)
4PB Slavomír Králik (B) 5PC Miroslav Poliak (B)  
Juraj Hedvig (Č) Martin Lukáč (Č)
4PC Zuzka Králiková (B)  
Ondrej Králik (Č)
4PD Laco Palenčár (B)  
Miroslav Poliak (Č)
 

 

7. kolo8. kolo
7PA Michal Králik (B) 8A Maroš Kráľ (Č)
Miroslav Poliak (Č) Michal Králik (B)
     
 
 

 

 

Meno a Priezvisko Meno KGS účtu
Martin Lukáč ddmN
Miroslav Poliak Mirop
Ladislav Palenčár LacoP
Michal Králik holub
Slavomír Králik chobotnica
Zuzana Králiková Zuzka
Ondrej Králik hahahahaha
Boris Dovčík Borisho
Maros Kral nefrit
Juraj Hedvig thomas8
Juraj Ďurík Durikun
Renata Truchanova RencaT
Mikuláš Truchan MikiT
Matus Truchan MatusT
Richard Truchan RichardT
Lujza Hedvigova pony11
Martin Strelka mastre
Peter Smolarik SvkPeto
Janka Králiková Janulka
Zaregistrovať sa na turnaj

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.