Internetové Majstrovstvá Slovenska v Go 02.09.2019 - 08.12.2019


Slovenská asociácia go

si Vás a Vašich priateľov dovoľujú pozvať na

internetové Majstrovstvá Slovenska

 

súťaž prebehne v zmysle pravidiel internetového go schválených výborom SAG 11. mája 2019. Riadením súťaže výbor poveril Martina Strelku.

Termín registrácie do súťaže je 2. september 2019.

Po uzávierke registrácie riaditeľ súťaže v zmysle pravidiel súťaže zverejní na webe SAG losovanie a jednotlivé hracie kolá.

Prosíme po registrácií o následné zaslanie doluuvedeného prehlásenia na emailovú adresu imsr2019@sago.sk

Text prehlásenia:
Registráciou sa zaväzujem dodržiavať pravidlá hry v zmysle článku 4 pravidiel internetového MSR v zápasoch internetového MSR a nepoužijem žiadnu počítačovú ani inú vonkajšiu asistenciu. Ďalej sa zaväzujem rešpektovať rozhodnutia Odvolacej komisie internetového MSR.

Harmonogram súťaže sa nachádza na tejto stránke:
https://www.sago.sk/blog/504

Meno a Priezvisko Meno KGS účtu
Martin Strelka mastre
Julius Masarovic Dudo
Mikuláš Truchan MikiT
Gabriel Vince gusto2
Renata Truchanova RenkaT
Juraj Waczulik fkfever
Martin Lukáč ddmN
Ondrej Kruml SIscurge
Oliver Waczulik Axsif
Ladislav Palenčár lacop
Pavol Lisy cheater
Marek Lichtner marek7
Michal Králik holub
Zuzana Králiková Zuzka
Ondrej Králik hahahahaha
Jana Králiková Janulka
Miroslav Poliak Mirop
Peter Smolarik SvkPeto
Zaregistrovať sa na turnaj

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.