Ten Years After (Bonus Point C) - Leksand, Švédsko 18.08.2018 - 19.08.2018


Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.