Go kemp 13.08.2017 - 20.08.2017


Go kemp organizovaný českými goistami sa bude konať blízko hraníc so Slovenskom v chate Mečová v prostredí Beskyd. Lektormi kempu budú Lukáš Podpěra, Palko Lisý a Viktor Lin z Rakúska. Bližie informácie nájdete na webe kempu: http://www.so-imba.com/gocamp/cz/main

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.