Pravidlá MSR v Rengo


Otvorené majstrovstvá Slovenska v Rengo

 

 • Minimálny počet účastníkov je 3, súťažiť môžu aj zahraničné tímy. Majstrovstvá v Rengo sa hrajú ako trojkolový turnaj.

 • Účastníci Majstrovstiev Slovenska v párovom Go sú zároveň účastníkmi Majstrovstiev v Rengo.

 • Osem tímov s najvyšším ratingom vytvorí top skupinu s najvyšším McMahon koeficientom.

 • Rating tímu sa vypočíta ako súčet ratingov členov tímu delené dvoma.

 • Zvyšným účastníkom pridelí organizátor McMahon koeficient podľa ich triedy, ktorá sa stanoví obvyklým spôsobom na základe ratingu tímu. Koeficient konkrétneho páru mimo top skupiny je nižší o rovnaký počet bodov ako je rozdiel triedy najslabšieho páru v top skupine a triedy daného páru.

 • Párovanie prebieha obvyklým spôsobom, aký sa používa pre McMahon turnaje s výnimkou špeciálnych pravidiel pre párovanie párov, ktoré sa aplikujú ako prvé. (Viď pravidlá pre Majstrovstvá Slovenska v párovom Go.)

 • Umiestnenie tímov v turnaji Rengo sa určí s použitím nasledovných kritérií (v uvedenom poradí):

  •  McMahon koeficient

  •  Súčet McMahon koeficientov všetkých súperov

  •  Súčet súčtu McMahon koeficientov všetkých súperov