Zápis výboru 12/2003


Zo zasadania výboru SAG, konaného 24. 2. 2003 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec,

1. Výbor schváil reprezentantov pre ME párov v termíne 4.-6. apríla 2003.
  SR bude reprezentovať Lucia Laššáková a Ivo Švec.

2. Výbor schválil rozdelenie finančných príspevkov klubom. Rozdelenie je 
  uvedené v prílohe zápisu.

V Bratislave 25.2.2003

				Schválil: M. Strelka, prezident SAG


Príloha zápisu č. 12
 Rozdelenie dotácie klubom na rok 2003 

            Za body    aktivitu na GPS na Ing Spolu   na účet suma
Moyo Banská Bystrica 99 4455 4460  956,5244  4000  1000 10416,524  1000 11417
Košice        154 6930 6930 1639,756  6000  1000 15569,756  1000 16570
Kirin Ki-in Košice  80 3600 3600 2414,085  2000  2000 10014,085  1000 11014
Matfyz Bratislava   65 2925 2930 1503,11   4000  1000  9433,1098  1000 10433
Mladosť Bratislava  27 1215 1220   0            1220        1220
Lokomotíva Bratisla  32 1440 1440   0            1440    1000  2440
Čerti Nové Zámky   19  855  860  364,3902  2000      3224,3902  1000  4224
Mides Toporec     13  585  590   0            590    1000  1590
Tengen Galanta    11  495  500  364,3902  2000  1000  3864,3902  1000  4864
007 Tornaľa      0   0   0  227,7439  2000      2227,7439  1000  3228

Spolu        500 22500 22530 7470    22000  6000 58000    9000 67000