Naši na EGC 2016 v Petrohrade

uverejnil:Lukas Vyletel 23.08.2016 | kategória:Reporty

Európskeho Go Kongresu 2016 v Petrohrade sa zúčastnili traja Slováci: Pavol Lisý ml., Milan Jadroň a Zuzka Králiková.

Palo skončil na ME na 5.-8. mieste, na otvorenom turnaji ME skončil na 7. mieste, vo Víkendovom turnaji na 2. mieste, a taktiež bol členom víťazného medzinárodného teamu. Na doske 9x9 skončil na 5.-8. mieste.

Na otvorenom turnaji ME Milan skončil na 221. mieste a Zuzka na 325. mieste spomedzi 597 štartujúcich.

Fotografie našich účastníkov z akcie môžete nájsť na Facebook stránke SAG.

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.