Tabuľka reprezentantov VSP


Tabuľka výberu reprezentantov na VSP po MSR2016

                   2013   2014   2015   2016
 Por. Meno        Trieda   U B S  U B S  U B S  U B S Suma  
 1  Gubáš Xaver      3D   2 2   3 4   2 8   1 15   29
 2  Král Maroš       4D   4 0   2 5   1 10   2 12   27
 3  Šmíd Miroslav     1k   10 0   6 1   7 2   4 8   11
 4  Lisý Pavol ml.     1p   1 3   1 6        10 1   10
 5  Smolárik Peter     1k   9 0   5 2 -6  6 3   3 10    9
 6  Strelka Martin     1k        10 0   4 5   9 2    7
 7  Poliak Miroslav    1D   5 0   4 3   3 6 -10 6 5    4
 8  Virág Ladislav     4k             5 4         4
 9  Beck Tibor       2k                  8 3    3
 10  Kostolanský Miroslav  2k        8 0   8 1         1
 11  Waczulík Juraj     1k   8 0        10 0         0
 12  Karailiev Peter    1D        9 0              0
 13  Králik Michal     3k             9 0 -10 5 6   -4
 14  Sabo Štefan      2k   7 0      -6            -6
 15  Jadroň Milan      1k   6 0   7 0        7 4 -15 -11

Zásady výberu reprezentantov Slovenska na významné svetové podujatia (VSP)

 • 1. Právo účasti má majster Slovenska, ak ešte nebol reprezentantom na VSP.
 • 2. Ak majster Slovenska už bol na VSP, právo účasti na VSP má hráč s najvyšším súčtom bodov za posledné 4 majstrovstvá Slovenska podľa tabuľky, pri rovnosti bodov hráč s najvyšším jednorázovým počtom bodov v tabuľke.
 • 3. Pri účasti na VSP sa hráčovi zruší toľko bodov, koľko je v prvom riadku tabuľky.
 • 4. V prípade zrieknutia sa práva účasti hráča podľa bodov 1. a 2., právo účasti prislúcha hráčom podľa poradia v bodovacej tabuľke. Body sa rušia hráčovi, ktorý prisľúbil účasť posledný.
 • 5. Tieto zásady platia od Majstrovstiev Slovenska v roku 2007. O zaradení turnaja medzi VSP rozhoduje výbor. Za vedenie a zverejnenie bodovacej tabuľky zodpovedá výbor.

Bodová tabuľka pre VSP

rok-3    rok-2    rok-1    rok
Por. body Por. body Por. body Por. body  
 1   3   1   6   1   10  1   15
 2   2   2   5   2   8  2   12
 3   1   3   4   3   6  3   10
       4   3   4   5  4   8
       5   2   5   4  5   6
       6   1   6   3  6   5
             7   2  7   4
             8   1  8   3
                   9   2
                  10   1

Účasť reprezentantov na VSP

rok   MSA    KPMC     WMSG 
1995 Jakubec 
1996 Poliak
1997 Poliak
1998 Kostolanský
1999 Gubáš
2000 Poliak
2001 Kostolanský
2002 Poliak
2003        Hrdina
2004 Jadron P.
2005 Poliak
2006 Petkov    Jadron M.
2007 Jadron P.  Šmíd
2008 Strelka   Reindl    Gubáš;Král;(Poliak)  
2009 Poliak    Reindl
2010 Král     Lisý
2011 Šmíd     Lisý
2012 Lisý     Jadron M.
2013 Lisý
2014 Jadron P.  Smolárik P.
2015 Sabo Š.   Králik M.
2016 Poliak    Jadron M.